Vad är fiber?

Fiber är en tråd gjord av glas som kan sända datainformation mycket snabbt. Man kan få internet, TV och telefoni via fiber och man har en fast inkoppling i huset som kan ge samma funktion som telefon via telefonjacket. Kravet på snabb uppkoppling ökar och varken ADSL eller mobilt bredband har den kapacitet som kommer krävas för t.ex. trygghetslarm eller fastighetslarm. Det kopparnät som förser oss med ADSL ska inte ses som en långsiktig lösning då nätet succesivt monteras ner och det inte har samma höga kapacitet som fiber.

Fördelar med Fiber

 • Snabbare "uppringning" så kallad pingtid. likt skillnaden mellan ADSL och Modem.
 • Snabbare bandbredd, 10/100/1000 Mbit som standard
 • Inga begränsningar data, ladda ner hur mycket man vill
 • Högsta prioritet av alla nät
 • Kan hantera 3 kanaler/tjänster samtidigt, telefoni/television/internet
 • Varje anslutning får sin egen kapacitet
 • Inte känslig för åska och strömstörningar
 • Slipper koppartrådar
 • Slipper TV antenn
 • Slipper åskproblem
 • Nackdelar med fiber
 • Måste gräva fram
 • Om man gräver av tråden

ADSL/Kopparnätet

 • Flesta av kopparnäten är från 30 talet i Sverige
 • Skanova (ägaren av kopparnätet) kommer inte byta ut eller uppgradera
 • Gemensam/delat kapacitet
 • Känslig för strömstörningar och åska
 • Kan inte klara mer än 20 Mbit
 • Lägre upphastighet än nerhastighet