Frågor - Svar

Lite info i ”fråga – svar”-form:

 

  • Vad riskerar jag med att nu meddela intresse? : - Ingenting, underlaget används som grund för projektering, vilket genomförs av kommunen. Det är kostnadsfritt och innebär en kostnadsberäkning, alltså inget bindande.

  • Min fastighet ligger (antagligen) långt från den anslutningspunkt som kommer att upprättas till det kommunala stamnätet. Då blir väl min anslutningsavgift till fastigheten högre än för övriga? – Nej, föreningens totala kostnader fördelas solidariskt, vilket innebär att anslutningsavgiften blir samma belopp för alla.

  • Tveksam nu, kan jag ansluta mig senare? – Troligen inte, då nätet (med fiberläggning) byggs utifrån nu anmält intresse. Önskemål om en senare anslutning kan därför visa sig vara omöjliga att realisera. – Om det skulle visa sig att ledig förbindelse finns, så skulle dessutom en anslutning ske utan den subventionering som nu är aktuell, vilket fördyrar kraftigt.

  • Jag är tveksam till detta med kostnader och finansiering …: - Lokala banker ställer sig i regel positiva till beviljande av krediter (utan krav på säkerhet), då investeringen innebär en höjning av fastighetsvärdet, som överstiger kostnaden (eftersom den är kraftigt subventionerad).

  • Min fastighet är en fritidsfastighet (jag är inte folkbokförd på adressen). Kan jag dra nytta av den subventionering som är aktuell? : - I underlaget för poängberäkning (lsty prioriteringsbedömning) räknas endast folkbokförda adresser. Men, då en utbyggnad sedan genomförs fördelas alla anmälda fastigheter, vilket innebär att även fritidsfastigheter drar samma nytta av subventioneringen som dito för fastboende.

  • Jag hyr min bostad och är intresserad av fiberanslutning, hur gör jag? – Fiberanslutning överenskoms med fastighetsägaren. Kontakta förslagsvis denne och framför önskemålet.