Vinnaren är...

Vi har av tre bra anbud valt det mest fördelaktiga, som lämnats av IP-Only/byNet. Vi har valt att upphandla ett helhetskoncept med komplett inkoppling ända in i hus, ägande och förvaltning av nätet från en leverantör. Villkoren i upphandlingen följer Jordbruksverkets och länsstyrelsens regelverk såväl som branschstandard för fibernätsbyggnation. IP-Only/byNet bygger just nu fibernät i Vingåkers kommun.  Upphandlingen är villkorad med ett positivt beslut om ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. Valet av nätbyggare blir 100% klart efter överklagande tiden 10 dagar, vilket är den 11/5. Vi är mycket förhoppningsfulla till att IP-Only/byNet kommer leverera ett felfritt och bra fibernät. Priset per anslutning kommer vara mellan 16250:- till 15000:- beroende på hur många som ansluter sig. Extra anslutningar på din fastighet, om du exempelvis har fler hus, kostar 8000:- inkl. moms.

Flodafiber har valt en annan strategi / upplägg än att ta på sig genomförandet enligt den traditionella byalagsmodellen. Vårt upplägg är att anlita en entreprenör för HELA genomförandet från dosa i hus till fungerande fibernät, vilket gör att föreningen och dess medlemmar inte tar någon finansiell risk, minimerar arbetet med genomförandet och överlåter förvaltning och ägande. Den part som genomför projektet har därmed erfarenhet, kunskap och kapacitet att genomföra projektet felfritt och snabbt.