Status i skogarna

Hur går det egentligen? Många undrar, såhär ligger det till direkt ifrån spadhandtaget:

Tre schaktlag är i full fart med områdesarbetena, totalt sex maskiner. På tomtsidan rullartvå små maskiner och en DitchWitch. Det går riktigt bra! Målet per 2017-12-31 var att 70% områdeschakt skulle vara avklarat, detta mål infriades redan  2017-11-30. 

Maskiner flyttas lite mellan olika platser beroende på väderlek. 20e december tar gubbarna jul, återkommer igen 2a januari.

Peace out fibervänner!