Skördeersättning

Fick du spannmål nerkörd i grävningen i höstas? Under dokument kan du ladda ner en blankett och söka ersättning.