Medlemskap

Till dig som väntar på att få fiber installerat!

Äntligen har arbetet med fiberinstallation nu kommit igång, med början i Strängstorp - Malmen. Sedan kommer det att snabbt rulla vidare inom hela Flodafiber område.

Föreningen bildades med syfte att få till stånd en fiberanslutning till bygden och drivs av en styrelse som arbetar på ideell basis. Vi är stolta över att (bl. a) ha:

·         Utarbetat ett underlag som resulterat i ett beviljat bidrag på 20,5 milj. kr för utbyggnaden.

·         Genomfört anbudsförfrågningar som resulterat i att IP-Only (av flera konkurrenter) lämnat en bra och extremt prisvärd offert, som sedan gemensamt avtalats.

·         Överenskommit med IP-Only om föreningens fortsatta medverkan i arbetet under genomförandet. – Allt inom ramen för avtalet och i syfte att hålla enskild anslutningskostnad på en bibehållen låg nivå.

·         Uppnått en anslutningsnivå, som i nuläget överstiger 650 st (och ökar). Också detta en förutsättning för den låga enskilda anslutningsavgiften.

 

Även om föreningens arbete sker ideellt, så medför det att vissa kostnader är ofrånkomliga. Dessa täcks av de medlemsavgifter som föreningen får in.

Vi hoppas att du, som drar nytta av de fördelar som åstadkoms genom föreningens arbete, också är beredd att bli medlem och solidariskt betala den mycket låga avgiften:

·         Insats (engångsinbetalning): 100 kr. Årsavgift: 50 kr.

Planen är att avveckla föreningen, då målet: ”Fiberanslutning i Floda” är genomfört, men nu i denna arbetsfas krävs fortfarande insatser på flera områden.

Vänliga hälsningar

Floda Fiber Ekonomisk Förening