God Jul!

Julen närmar sig och förberedelserna för nästa steg i byggandet av Flodafibers nätverk också. IP -Only ihop med styrelsen för Flodafiber Ek. Förening jobbar nu med att få fram ett bra underlag till de markägarmöten som kommer att hållas i början på 2017.

Parallellt med detta har IP-Only gjort ansökningar hos vägverket för att få tillstånd att gräva längs med deras vägar och hos länsstyrelsen för att få igång samrådsmöten. IP-Only skapar just nu nya anslutningsmöjligheter till sin stamledning genom att de gräver sig fram mot vårt område från de befintliga områden de redan har anslutit till sitt nät.

God jul och Gott Nytt år önskar IP-Only och Flodafiber