Byggstart i vår!

Eftersom vi nu sett att det finns ett stort intresse för fiber i Flodabygden och Länsstyrelsen nu godkänt vår ansökan är det dags för nästa steg. Igår hölls ett möte på Fors Säteri där Floda Fibers styrelse och byggansvariga hos vår leverantör IPOnly deltog.

Under mötet formulerades en tidsplan för förfarandet. Nästa steg i processen är att upptaga beställningar ifrån de som vill ha anslutning. Tidigare anmälan har bara visat intresse, men nu är det skarpt läge och det är viktigt att det går snabbt och smidigt så att detta steg inte drar ut på tiden. Runt slutet på augusti kommer det att rassla i brevlådorna när informationsmaterial och beställningsblanketter trillar ner. Deadline för beställningen är satt till 9:e oktober. Det kommer också att innan deadline att hållas ett informationsmöte, tid och plats för detta återkommer vi till. Har vi vid deadline nått minst 400 beställningar inleds nästa fas.

Fiberutbyggnaden kommer mestadels att förläggas till diken och vägar i området vilket kommer göra att endast ett fåtal markägare kommer kontaktas för tillstånd att gräva. Om du äger mark som vi önskar korsa på något sätt kommer du att bli kontaktad med detaljer om dragningen samt ett standardavtal. Räkna med att detta dimper ner i lådan i senare delen av oktober och kring den sista kommer vi att hålla informationsmöten som speciellt riktar sig till berörda markägare. Förhoppningen är att detta skall gå snabbt och smidigt också.

Väldigt roligt att detta nu slutligen är på gång! Nu hoppas vi att stegen ovan kan tas i planerad ordning så att vi, om tjälen inte är för svår, kan börja bygga i januari! Om tidsplanen håller innebär det att vi alla om ungefär ett år kommer kunna prova våra nya tjänster för bredband, telefoni och tv.