Kontakt

 Har du frågor, funderingar eller förslag, maila: info@flodafiber.com

 Området är indelat i 10 st delområden.

  

För personlig kontakt: kontakta den person som är delområdesansvarig enligt kartan på Verksamhetsområde:

Bo Larsson:
bo-s.larsson@telia.com
070 359 00 06 el. 0157-910 81

Leif Strand:
strand.leif@telia.com
070 645 29 25 el. 0157-910 64

Ola Hansson:
ola@ohteknik.se

Stefan Edlund:

stefan@blomberg-stensson.se

0701-66 38 01 el.0150-36 38 01

Torbjörn Martinsson:
torbjorn.martinsson@volvo.com
016 541 43 31

Fredrik Bentzer:
fredrik.bentzer@dialect.se
073 539 14 01

Robert Rosenqvist:
robert@codeperfect.se
070 250 99 17

Mattias Hultström:
mattias@hultstrom.se
073 364 30 08

Henrik v. Heland:
henrik@hcbs.se

Håkan Kindström:
kindstrom.hakan@telia.com
070 562 73 84 el. 0150-702 47    

Tuwe Pantzar:
tuwe@telia.com
073 024 77 33 el. 0150-710 42

Göran Karlsson:

goran@manfredgruppen.se 

070 84 74 285