Floda Fiber

Detta ger oss möjlighet att fortsatt bo, arbeta, driva företag och känna att vi har samma tillgång till modern informationsöverföring som i tätorten. Fiberanslutning är en förutsättning för att trygga vår och bygdens fortsatta utveckling.

Genom att bygga ett stabilt och störningsokänsligt, öppet fibernät med stor överföringskapacitet, skall alla enskilt kunna välja tjänster och tjänsteleverantörer. Härigenom når vi ett brett utbud, skapar valmöjlighet och förutsättningar för lägre löpande kostnader än i dagens koppartrådberoende alternativ, samt resurser att omedelbart koppla upp nytillkommande, framtida utbud av tjänster.

 

  • Ett öppet fibernät innebär att kommunikationsoperatören är neutral och helt fristående och att nyttjaren därmed är fri att själv välja tjänsteleverantörer. Inriktningen är att ingen tidsbunden, eller annan, kostnad skall debiteras nyttjaren av kommunikationsoperatören (utöver engångskostnaden för anslutning till bostaden).

  • Löpande kostnader är därmed helt knutna till ditt val av tjänsteleverantör.