Ekonomi

Total kostnad för indragning av komplett fiberinstallation i en bostadsfastighet (permanent- eller fritids-) kommer att kosta högst 16 250 kr.

Kommunen svarar för byggande av ett stamnät. Från detta svarar föreningen för anslutningar till aktuella fastigheter.

Kostnader för kommunens stamnät står kommunen för. Föreningens kostnader för anslutning till fastigheterna är statligt subventionerade med 60 % av kostnaden.

Detta innebär att kostnaden för anslutning av fastighet beräknas uppgå till högst den kostnad som gäller i tätorten.

Ett öppet fibernät drivs av en kommunikationsoperatör (= själva fibern) som inte har några intressen i någon tjänsteleverantör (TV, Internet, Telefon etc.) Det innebär att då fibern är indragen väljer man själv sina leverantörer och vilket utbud man vill ta del av.

Man betalar ingen driftkostnad för själva nätet, kommunikationsoperatören finansierar sina kostnader genom att ta ut en avgift av de som levererar tjänster i nätet (= de tjänster som vi nyttjar).

Anslutning av fiber är en utgift som bör ses som en investering i fastigheten. De minskade abonnemangskostnader som det innebär, kommer enligt de flesta kalkyler vara återbetalda inom 6 - 8 år. Därtill har ju fastigheten kvar fibern, som bl. a höjer fastighetens värdering.

- Jämför med den som valde att inte ansluta fastigheten till elnätet på 20- 30-talet!