Årsmöte

Flodabygdens Fiber Ekonomisk förening inbjuder härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2018.

  • Tid: måndagen den 29 april 2019, kl 18.00.
  • Plats: Floda Folkets Hus, Öknaby

Förslag till dagordning: v.g. vänd. Verksamhets- och ekonomisk redovisning, samt övrigt underlag rörande årsmötet är tillgängligt på föreningens hemsida: http://www.flodafiber.com/dokument/

Avvecklingen av föreningen fortsätter enligt beslut på föregående årsstämma detta möte är det andra och beslutande i avvecklingen av Flodabygdens Fiber Ek. I och med detta ska ingen enskild medlemsavgift betalas in och insatsen tillfaller då föreningen med avsikt att användas till avvecklingen av föreningen.
Det betyder att medlemskapet upphör i och med att medlemsavgiften inte betalas in.

Styrelsen för Flodabygdens Fiber Ek. för.

Medlemskap

Till dig som väntar på att få fiber installerat!

Äntligen har arbetet med fiberinstallation nu kommit igång, med början i Strängstorp - Malmen. Sedan kommer det att snabbt rulla vidare inom hela Flodafiber område.

Föreningen bildades med syfte att få till stånd en fiberanslutning till bygden och drivs av en styrelse som arbetar på ideell basis. Vi är stolta över att (bl. a) ha:

·         Utarbetat ett underlag som resulterat i ett beviljat bidrag på 20,5 milj. kr för utbyggnaden.

·         Genomfört anbudsförfrågningar som resulterat i att IP-Only (av flera konkurrenter) lämnat en bra och extremt prisvärd offert, som sedan gemensamt avtalats.

·         Överenskommit med IP-Only om föreningens fortsatta medverkan i arbetet under genomförandet. – Allt inom ramen för avtalet och i syfte att hålla enskild anslutningskostnad på en bibehållen låg nivå.

·         Uppnått en anslutningsnivå, som i nuläget överstiger 650 st (och ökar). Också detta en förutsättning för den låga enskilda anslutningsavgiften.

 

Även om föreningens arbete sker ideellt, så medför det att vissa kostnader är ofrånkomliga. Dessa täcks av de medlemsavgifter som föreningen får in.

Vi hoppas att du, som drar nytta av de fördelar som åstadkoms genom föreningens arbete, också är beredd att bli medlem och solidariskt betala den mycket låga avgiften:

·         Insats (engångsinbetalning): 100 kr. Årsavgift: 50 kr.

Planen är att avveckla föreningen, då målet: ”Fiberanslutning i Floda” är genomfört, men nu i denna arbetsfas krävs fortfarande insatser på flera områden.

Vänliga hälsningar

Floda Fiber Ekonomisk Förening

Saknas nåt i brevlådan?

Utskicket skall nu ha gått ut till er som är medlemmar i Floda Fiber och äger ett hus i området. Saknar du utskicket? Var lugn, ingen kommer bli utan :) Under dokument (http://www.flodafiber.com/dokument/) kan du ladda ner utskicket, fylla i och skicka in. Adressen är då: 

Ip-Only AB

Svarspost 20208382

758 53 Uppsala

 

Om du inte har någon skrivare så går det bra att titta in på kontoret på Fors Säteri, där finns några extra exemplar. Vi finns på plats mellan 8-17 vardagar. 

 

 

Byggstart i vår!

Eftersom vi nu sett att det finns ett stort intresse för fiber i Flodabygden och Länsstyrelsen nu godkänt vår ansökan är det dags för nästa steg. Igår hölls ett möte på Fors Säteri där Floda Fibers styrelse och byggansvariga hos vår leverantör IPOnly deltog.

Under mötet formulerades en tidsplan för förfarandet. Nästa steg i processen är att upptaga beställningar ifrån de som vill ha anslutning. Tidigare anmälan har bara visat intresse, men nu är det skarpt läge och det är viktigt att det går snabbt och smidigt så att detta steg inte drar ut på tiden. Runt slutet på augusti kommer det att rassla i brevlådorna när informationsmaterial och beställningsblanketter trillar ner. Deadline för beställningen är satt till 9:e oktober. Det kommer också att innan deadline att hållas ett informationsmöte, tid och plats för detta återkommer vi till. Har vi vid deadline nått minst 400 beställningar inleds nästa fas.

Fiberutbyggnaden kommer mestadels att förläggas till diken och vägar i området vilket kommer göra att endast ett fåtal markägare kommer kontaktas för tillstånd att gräva. Om du äger mark som vi önskar korsa på något sätt kommer du att bli kontaktad med detaljer om dragningen samt ett standardavtal. Räkna med att detta dimper ner i lådan i senare delen av oktober och kring den sista kommer vi att hålla informationsmöten som speciellt riktar sig till berörda markägare. Förhoppningen är att detta skall gå snabbt och smidigt också.

Väldigt roligt att detta nu slutligen är på gång! Nu hoppas vi att stegen ovan kan tas i planerad ordning så att vi, om tjälen inte är för svår, kan börja bygga i januari! Om tidsplanen håller innebär det att vi alla om ungefär ett år kommer kunna prova våra nya tjänster för bredband, telefoni och tv.

Anbud!

Vi har nu fått in tre konkreta anbud på byggnation av fibernät i Floda. Det är leverantörerna IpOnly, Zitius och Xtranet som visat intresse. På grund av sekretessregler i anbudsförfarandet är priserna i de tre offerterna skyddade, men vi kan i alla fall säga att det är mycket bra priser vi fått! Mer information om detta kan förväntas på årsmötet som ni fått kallelse till, missa inte det.

Nu riktar vi våra blickar mot länsstyrelsen i väntan på deras beslut om stödmedel. Det senaste löftet vi fått är att beslut skall meddelas innan april är slut.